koçluk merkezi ile ilgili arama sonuçları

Şirket Koçluğu
Türkiye'de kurumsallarda koçluk hizmetinin alınması kararı öncelikle Patronlar ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından veriliyor. Öte yandan, kurum uluslar arası nitelik taşıyorsa ya da büyük bir kurumsa İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri karar verici olabiliyor. Yöneticilere, şeflere ve çalışanlara eğitim programları düzenleyen, onların gelişim ve performansından sorumlu hisseden İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri koçların seçilmesi, programın takibi ve sonuçların kontrolü ile ilişkili olarak sorumluluk alıyor.İnsan Kaynakları ve E
Şirket Koçu
Kurumsal Koçluk İş yaşamında ister üst düzey olsun, gerekse henüz alt kademede çalışanlar olarak gün boyunca onlarca işle aynı anda uğraşıp, hepsini de en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz. Fakat ne var ki çoğu zaman işi verimli yapmamızı engelleyen bazı faktörler yüzünden sonuçlar istediğimiz kadar iyi olmayabiliyor. Bunlardan bir kısmı kendimizden bir kısmı ise bizim dışımızdaki etkenlerden kaynaklanır. Genelde nedenleri bilsek bile işin çözümüne nereden ve nasıl başlayacağımız konusunda kararsız kalarak eyleme geçmeyi erteleriz. Bu döngü de
Kurumsal Koçluk Hizmeti
Kurumsalkocluk.net Kurumsal Koçluk Programları, firmaların ulaşmak istedikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimlerini ve stratejilerini planlayarak doğru ve etkili şekilde uygulayabilmeleri için kurumsal koçluk programını tasarladık. Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz firmalar ve kurumlarda çalışan personellerin kuruma katacağı değerlerini arttıracak biçimde değişimlerine,gelişimlerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı hedefliyoruz. Kurumsal koçluk hizmetimizde vizyonumuz kurumsal değişim ve gelişim Kurumsal
İzmir Şirket Koçluğu
İş dünyası, gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir ‘yol arkadaşlığı’ sunan “koçluk” kavramının önemini her geçen gün daha iyi kavrıyor.“Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması  için kullanılan bir ulaşım aracına verilen isim olarak  ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmakta. Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu görüyoruz.K
Yönetici Koçluğu
Dünya’da en hızlı büyüyen "  Koçluk sistemi", istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir değişim ve gelişim ilişkisidir. Yönetici Koçluğu ilişkisinin temel hedefi yöneticinin kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve iş yaşamı ve özel hayatındaki sorunlarının üstesinden gelmek ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Yönetici Koç kimdir, katma değeri nedir? Yönetici Koçu, iş yaşamınızda ve özel yaşamınızdaki hedeflerinizi ulaşmanızı  ve sizi
Kurumsal Koçluk
Koçlukta son trendler neler, etkinlik alanı artıyor mu? Fortune 1000 şirketlerinin yüzde 40’ı koçluğu kurumlarının ana organizasyon özelliği olarak kullanıyor. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Kurumlar, takım odaklı bir çerçevede yaşıyorlar artık. Koçluk da bunu destekliyor. Peki, Türkiye’deki durum nedir? Türkiye’de koçluk uygulamaları henüz başlangıç aşamasında. Ama Türkiye hızla endüstrileşiyor. Dünyadaki bütün büyük şirketlerin Türkiye’de ofisleri var. Koçluk hızla yayılacak. Koçluğun şirketlere yararları neler, nas
İşletme Koçluğu
İşletme Koçluğu programlarımızla kurumunuz için kalıcı, etkin ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşan bir değişim sürecini yönetebilirsiniz. İşletme Koçluğu Programlarımız, kurumların ulaşmak hedefledikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimi planlayarak doğru biçimde de uygulayabilmeleri amacıyla tasarlandı. İşletme Koçluğu hizmeti verdiğimiz kurumlarda, bu kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini yükseltecek şekilde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı amaçlıyoruz.Vizyonumuz yalnızca kurumsal deği
Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk; “öğretmek, eğitmek, danışmanlık yapmak, bilgi vermek, yol göstermek, yöneltmek, alıştırmak gibi fiillerle ifade edilmektedir”, “başarılı ve yüksek potansiyelli insanların ve kurumların sıra dışı yaşamlar yaşamak için kullandığı araçlardan biri”, “kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir” ve “Hedef odaklı yol arkadaşlığıdır. ” Kurumsal Koçluk denilince “kurum çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşm
Kuruma Özel Koçluk
Kurumsal koçluk hizmeti ile çalışanlar firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar. Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna giderler. Bilinçli ve sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler haline gelirler. Kurumsal koçluk ile zincirdeki her halkanın güçlü olması gerektiğini aksi takt
Kurum İçi Yönetici Koçluğu Eğitimi
id="_mcePaste"> Kurumunuzda  çalışan yöneticileriniz çağa ayak uydurabiliyor mu? Engin tecrübelerini yeni nesillerle çalışma yöntemlerini öğrenerek onlara aktarabilir ve hem kendi , hem de takımlarının iş tatminlerini  artırarak kurumunuzun karlılığını yükseltebilirler. Koçluk metodolojisiyle bütünleşen Koç Yönetici kavramı artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde çalışanlardan talep edilmekte ve Koç Yöneticiler kurumların devamlılığına, karlılığına katkıda bulunmaktadırlar. Uluslararası Sertifikalı Kurum İçi Yöne
Kurumsal Koçluk Eğitimi Antalya
Şirketler çalışanlarıyla var olan sistemlerdir. Kurumlarda ki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyum sağladıklarında , kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri noktada değişim, dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır  ve bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlarda ki departmanlar arasında,  çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. -Liderlik. -Vizyon geliştirme, -Karar verm
Kurumsal Koçluk Hakkında
· Aslında iş hayatında yöneticilik son derece kolay. Yöneticiler kendi kendilerine bu işi zorlaştırıyorlar. Bugün üst düzey yöneticilerin yaptıkları en önemli hatalardan biri, insan faktörünü dikkate almadan hedef odaklanmak. Doğru bir yönetici hedefini ekibiyle birlikte gerçekleştirir, kendi başına değil. Eğer tüm liderlik gereklerini doğru olarak yerine getirirseniz, ekibiniz görüşlerinizin yerine getirilmesini sağlayacaktır. · Koçluk terminolojisi ülkemize oldukça yeni gelen bir terminolojidir ve bugüne kadar gelişmelere baktığım
İzmir Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan esinlenilerek ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda, koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz. Şirketlerde bireyler gibi birer yapıdır. Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir. Kurumsal koçluk KOBİ’lerde değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kurumsallaşma aşamalarında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.
Antalya Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluğu kurumsal hayata uyarlamak, yönetici ve çalışanların mutluluğu ve performansı üzerinde çok olumlu sonuçlar doğurur. Özellikle Çözüm ve Sonuç Odaklı Koçluk, kişileri iş hayatında geliştirmenin yanı sıra hem kişisel; hem de kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini gözeterek toplam kalite ve performansı iyileştirir. Çalışanlarda heyecan ve motivasyon, destek ve birliktelik duygusunun yanı sıra, yapılan işe dair “anlam” duygusu yaratır. Çözüm ve Sonuç Odaklı Kurumsal Koçunuz Sn.
Şirketiçi Kurumsal Koçluk Sistemi
Koçluk Nedir? Koçluk istenen performansa ulaşmak için kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren, kişileri ve kurumlar adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir gelişim ve değişim sistemidir. Kurumsal Koçluk Kişilerin ya da kurumların, şuan bulundukları konum ile olmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek gerçekleştirilmesi sağlanan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk
Muğla Kurumsal Koçluk Eğitimi
√ Kurumunuzda çalışanların veriminin artmasını ister misiniz? √ Ekip çalışmalarının tam bir dayanışma ve uyum içinde çalışmasını arzu eder misiniz? √ Çalışanlarınızın motivasyonunun artmasını ve bu sayede iş gücünün artmasını ister misiniz? √ Kurumunuzdaki birimlerin bir takım ruhunu kazanmasını ve ayrı birimlerin bir koordinasyon içinde çalışmasını ister misiniz? √ Çalışanlarınızın kurumunuzda olmaktan gurur duymasını ister misiniz? √ Kurumunuz içinde uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ister misi
Kurumsal Koç - Cemal KONDU
Kurumsal koçluk hizmeti alanların, kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar. Kurumsal koçluk hizmeti alan çalışanlar ayrıca firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini kurumsal koçluk ile görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları koçluk ile tavan yapar. Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini koçlukla açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları koçlukla düzeltme yoluna giderl
Yöneticiler için Koçluk
NEDEN BÖYLE BİR PROGRAM? A.KURUMLAR AÇISINDAN Kurumların ve onları oluşturan, önemli unsurları olan bireylerin, sorunlardan ve hatalarından ne kadar çabuk ders aldıklarına bağlı olarak canlılıklarını sürdürdüklerini ve geliştiklerini söyleyebiliriz. Fakat insanın yanlışlarını tek başına görmesi ve düzeltmesi genellikle oldukça zordur. İnsanlar iyi bir koçun, (antrenörün) desteği, yol göstermesi ve takibi olduğu zaman performanslarını daha büyük bir hızla yükseltirler. Bugünün yöneticisi veya liderinin mevcut birçok sorumluluğu içerisinde, ek
Kurum ve Organizasyonlarda Koçluk
Ülkemizde henüz çok yeni olmakla birlikte, benimsenmiş, yararları ölçülebilir duruma gelmiştir. Şirketlerde insanlara benzer birer yapıdır. Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapıları içerisinde ve yönetim basamaklarında sürekli devam eden süreçlerdir. Kurumsal koçluk KOBİ olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve Organizasyonlar üzerinde değişime yol arkadaşlığı yapmanın yanında, büyüme ve kurumsallaşma süreçlerinde daha sık bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır Bu sistem, yöneticilere, belli bir ekibe, veya tüm personel üze
Kurumsal Koçluk Eğitimi İzmir
Koçluk(Coaching) en kısa  ve öz anlatımla; istenen performansa  ulaşmak  için  koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 28)
Sayfa:1 - 2