izmir kurumsal koçluk ile ilgili arama sonuçları

Kurumsal Koçluk Hizmeti
Kurumsalkocluk.net Kurumsal Koçluk Programları, firmaların ulaşmak istedikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimlerini ve stratejilerini planlayarak doğru ve etkili şekilde uygulayabilmeleri için kurumsal koçluk programını tasarladık. Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz firmalar ve kurumlarda çalışan personellerin kuruma katacağı değerlerini arttıracak biçimde değişimlerine,gelişimlerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı hedefliyoruz. Kurumsal koçluk hizmetimizde vizyonumuz kurumsal değişim ve gelişim Kurumsal
Kurumsal Koçluk
Koçlukta son trendler neler, etkinlik alanı artıyor mu? Fortune 1000 şirketlerinin yüzde 40’ı koçluğu kurumlarının ana organizasyon özelliği olarak kullanıyor. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Kurumlar, takım odaklı bir çerçevede yaşıyorlar artık. Koçluk da bunu destekliyor. Peki, Türkiye’deki durum nedir? Türkiye’de koçluk uygulamaları henüz başlangıç aşamasında. Ama Türkiye hızla endüstrileşiyor. Dünyadaki bütün büyük şirketlerin Türkiye’de ofisleri var. Koçluk hızla yayılacak. Koçluğun şirketlere yararları neler, nas
Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk; “öğretmek, eğitmek, danışmanlık yapmak, bilgi vermek, yol göstermek, yöneltmek, alıştırmak gibi fiillerle ifade edilmektedir”, “başarılı ve yüksek potansiyelli insanların ve kurumların sıra dışı yaşamlar yaşamak için kullandığı araçlardan biri”, “kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir” ve “Hedef odaklı yol arkadaşlığıdır. ” Kurumsal Koçluk denilince “kurum çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşm
Kurumsal Koçluk Eğitimi Antalya
Şirketler çalışanlarıyla var olan sistemlerdir. Kurumlarda ki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyum sağladıklarında , kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri noktada değişim, dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır  ve bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlarda ki departmanlar arasında,  çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. -Liderlik. -Vizyon geliştirme, -Karar verm
Kurumsal Koçluk Hakkında
· Aslında iş hayatında yöneticilik son derece kolay. Yöneticiler kendi kendilerine bu işi zorlaştırıyorlar. Bugün üst düzey yöneticilerin yaptıkları en önemli hatalardan biri, insan faktörünü dikkate almadan hedef odaklanmak. Doğru bir yönetici hedefini ekibiyle birlikte gerçekleştirir, kendi başına değil. Eğer tüm liderlik gereklerini doğru olarak yerine getirirseniz, ekibiniz görüşlerinizin yerine getirilmesini sağlayacaktır. · Koçluk terminolojisi ülkemize oldukça yeni gelen bir terminolojidir ve bugüne kadar gelişmelere baktığım
İzmir Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan esinlenilerek ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda, koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz. Şirketlerde bireyler gibi birer yapıdır. Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir. Kurumsal koçluk KOBİ’lerde değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kurumsallaşma aşamalarında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.
Antalya Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluğu kurumsal hayata uyarlamak, yönetici ve çalışanların mutluluğu ve performansı üzerinde çok olumlu sonuçlar doğurur. Özellikle Çözüm ve Sonuç Odaklı Koçluk, kişileri iş hayatında geliştirmenin yanı sıra hem kişisel; hem de kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini gözeterek toplam kalite ve performansı iyileştirir. Çalışanlarda heyecan ve motivasyon, destek ve birliktelik duygusunun yanı sıra, yapılan işe dair “anlam” duygusu yaratır. Çözüm ve Sonuç Odaklı Kurumsal Koçunuz Sn.
Muğla Kurumsal Koçluk Eğitimi
√ Kurumunuzda çalışanların veriminin artmasını ister misiniz? √ Ekip çalışmalarının tam bir dayanışma ve uyum içinde çalışmasını arzu eder misiniz? √ Çalışanlarınızın motivasyonunun artmasını ve bu sayede iş gücünün artmasını ister misiniz? √ Kurumunuzdaki birimlerin bir takım ruhunu kazanmasını ve ayrı birimlerin bir koordinasyon içinde çalışmasını ister misiniz? √ Çalışanlarınızın kurumunuzda olmaktan gurur duymasını ister misiniz? √ Kurumunuz içinde uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ister misi
Kurumsal Koç - Cemal KONDU
Kurumsal koçluk hizmeti alanların, kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar. Kurumsal koçluk hizmeti alan çalışanlar ayrıca firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini kurumsal koçluk ile görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları koçluk ile tavan yapar. Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini koçlukla açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları koçlukla düzeltme yoluna giderl
Antalya Kurumsal Koçluk Eğitimleri
Kurumlar, globalleşen ve hızlı gelişen iş dünyası içerisinde çalışanlarının üst düzey performans göstermesinin kurumsal başarıları için vazgeçilmez olduğunu artık bilmektedir. Bu şirketler çalışanlarına koçluk hizmeti aldırarak kurumun vizyon, değer ve hedeflerine paralel olarak, çalışanlarını kişisel ya da ekip halinde hedef belirleyip bu hedefe koşması için desteklemektedir. Bu sistem; kurum ya da organizasyon çalışanlarının, bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmay
Kurumsal Koçluk Eğitimi İzmir
Koçluk(Coaching) en kısa  ve öz anlatımla; istenen performansa  ulaşmak  için  koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk
KOBİ'lere Kurumsal Koçluk Hizmeti
Kurumlardaki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyumlu olduklarında, kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri esnada dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır. Bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlardaki departmanlar arasında, çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. Kişiler Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini fark edip, eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna gi
Kurumsal Koçluk Eğitimleri
 Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Bu sistem; kurum ya da organizasyon çalışanlarının, bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine, bireysel ya da kurumsal hedeflere ulaşmaya, iş
Kurumsal Koçluk İzmir
Kurumlardaki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyumlu olduklarında, kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri esnada dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır. Bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlardaki departmanlar arasında, çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. Kişiler Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini fark edip, eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna gi
İzmir Kurumsal Koçluk
Kurumsal koçluğun amacı, kurumun ve çalışanlarının değişim ve gelişim ihtiyaçlarına göre, güçlü yanlarını ortaya çıkararak etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Koç hizmet verdiği kişiye, yöneticiye ve kuruma değişim ve gelişim yolculuğunda eşlik ederek, stratejik eylem planlarını çıkarır ve uygulanmasına yardım ve rehberlik eder. Ülkemizde az bilinmekle birlikte özellikle Amerika ve Avrupa’da koçluk oldukça yaygındır. Bunun sebebi ise doğru uygulandığında hızlı sonuçlar elde edilmesidir. En belirgin kullanımı ise siyasilere ve üst
Kurumsal Koçluk ve Danışmanlık Hizmeti
İş Yerinizde İşlerden Sıkılıp Kolayına Mı Kaçıyorsunuz?   İşsizlikten yakınan çok sayıda insan olduğu gibi düzgün bir şekilde çalışacak, kaliteli eleman bulamamaktan şikâyet eden işverenler de azımsanmayacak sayıdadır. Kurumsal koçluk bu konuda da yardım edebilir. Birçok işveren çalışanlarının işe tam odaklanmamasından, yarım yamalak yapılan işlerden, ciddiyetsizlikten, yetersizlikten, sorumsuzluktan bahsediyor. Bu sorunun çözümü de kurumsal koçluktan geçiyor.  Eğitim sistemimizdeki yanlışlar iş hayatında kendisini ac
Bireysel ve Kurumsal Koçluk Hizmetleri
Kurumunuz ister küçük ölçekli, ister büyük bir firma olsun, koçluk hizmetinden faydalanmak, istediğiniz sonuçlara ulaşmada, kalıcı ve etkin bir değişim sağlamada size destek sağlar. Kurumun ihtiyaçlarını belirlemek, koçluk hizmetinden beklenilen faydayı netleştirmek ve hangi tip koçluk programının uygulanacağına beraber karar vermek için yöneticiler ile bir dizi görüşmeler yapılır. Saygın Nlp, bu doğrultuda Kuruma özel bir program tasarlar ve gelişmelerin her aşamasında raporlamalarda bulunur.Yüz yüze koçluk görüşmeleri, yine kuruma
Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk kurumlara ne sağlar? Koçluk hizmeti, Kurumların vizyon ve stratejik hedefler belirlemesine, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasına, doğru hedefler belirlemesine, bu hedefler doğrultusunda planlama yapmasına, süreçler tasarlamasına ve en önemlisi tüm bunların uygulanmasına destek olur. Koçluk sürecinde, kurumun vizyonuna ve güçlü yanlarına odaklanılır. Koçluk, Kurumsal farkındalık kazandırır.Kurumsal koçluk sayesinde, elemanlarınızın eğitimi için yapılan yatırımın katlanan bir verimlilik olarak geri döndüğünü görecek
Kurumsal Koçluk Nedir ?
Şirketler çalışanlarıyla bir bütün olup var olan sistemlerdir. Kurumlarda ki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri noktada değişim, dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır. Değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlarda ki departmanlar arasında,  çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk programıdır.Liderlik.Vizyon geliştirme, Karar verme süreçlerine dair yaklaşımlar
Antalya Kurumsal Koçluk
Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan esinlenilerek ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz.Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir.Kurumsal koçluk KOBİ olarak anılan orta ölçekli işletmelerde değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kurumsallaşma aşamalarında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştı
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 24)
Sayfa:1 - 2