Yöneticiler için Koçluk

NEDEN BÖYLE BİR PROGRAM? A.KURUMLAR AÇISINDAN Kurumların ve onları oluşturan, önemli unsurları olan bireylerin, sorunlardan ve hatalarından ne kadar çabuk ders aldıklarına bağlı olarak canlılıklarını sürdürdüklerini ve geliştiklerini söyleyebiliriz. Fakat insanın yanlışlarını tek başına görmesi ve düzeltmesi genellikle oldukça zordur. İnsanlar iyi bir koçun, (antrenörün) desteği, yol göstermesi ve takibi olduğu zaman performanslarını daha büyük bir hızla yükseltirler. Bugünün yöneticisi veya liderinin mevcut birçok sorumluluğu içerisinde, ekip içerisindeki bireylerin sürekli gelişimini sağlamak artık en öncelikli konuma gelmiş durumdadır. Çünkü günümüzde "yapan" olmak değil "en iyi şekilde yapılmasını sağlayan" olmak esastır.

Yöneticiler için Koçluk Becerileri eğitim programı – esas olarak her kurumun eşsiz bir öğrenme ortamı sunduğu düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. İnsanlar başka bireylerin (ve kendilerinin) gelişimine odaklanırlar ve kendilerini doğru bir biçimde ifade ederlerse bir çalışan olmaktan bir lider olmaya geçiş yapıyorlar demektir. Müşteri yanında neyi, ne zaman, ne şekilde yapması gerektiğini öğrenen satış elemanları, bu temel üzerine, karşılaştıkları zorlukları aşmanın yollarını da tek başlarına geliştirebileceklerdir.

B.BİREYLER AÇISINDAN Bir yönetici olarak; önceden belirlenmiş bazı sorumlulukları başarıyla yerine getirmesini arzu ettiğimiz ekiplerle çalışıyoruz. Ekip üyelerimizin bilgi, beceri ve motivasyon seviyesi çoğu zaman gerçek potansiyellerinin çok uzağında kalıyor. Yapabileceklerinin çok daha azını yapabilen insanlarla ve ekiplerle çalışıyoruz. Yöneticiler için Koçluk Becerileri eğitim programı - lider ve yönetici konumunda olan insanların, ekip üyeleri ve onların performansı ile ilgili karşılaştıkları problemleri bir gelişim, öğrenme, motivasyon, ekip ruhu oluşturma ve katkı fırsatına dönüştürebileceklerine olan inançtan doğmuştur.

PROGRAM HEDEFLERİ: Katılımcıların, hem kendi ekipleri hem de şirket içi organizasyonda yukarı ve yatay iletişim içerisinde oldukları kişilere yönelik olarak iki temel koçluk becerisi olan "açıklama yapma" ve "geri bildirimde bulunma" becerilerini edinmelerine yardımcı olmak. Etkin ve verimli bir ekip içi iletişim ve takım çalışması ortamı oluşturulmasına katkı sağlamak. Katılımcılara, temel koçluk becerileri eşliğinde, ekipleriyle doğru bir şekilde iletişim kurma, ekip içerisindeki zor karakterlerle başa çıkma ve onları kazanma yöntemlerini göstermek. Bu sayede kendisine zaman, para ve emek yatırımı yapılmış, ama zaman zaman problemli tavır sergileyen personeli, motive olmuş bir biçimde geri kazanmalarına yardımcı olmak.

Yöneticiler için Temel Koçluk Becerileri Programının Farklılığı Ne? Program, yarım günlük kısa sunumu takiben; kolaydan zora doğru ilerleyen role-play uygulamaları ve eğitimcinin sürekli olarak geri bildirimleri üzerine kuruludur. Bu sayede katılımcılar hem pratik olarak beceri rehberliği yapmakta, bu konuda geri bildirim almakta ve doğru yaklaşımın ne olduğu ve nasıl uygulandığı konusunda net bir örneğe sahip olmaktadırlar. Role-play senaryoları, gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmasının neticesi olarak firmanızın güncel ve pratikte karşılaştığı problemleri içerir şekilde oluşturulur ve eğitim öncesinde sizin onayınıza sunulur. Yöneticiler için Koçluk Becerileri Geliştirme Programıyla Beklenen Faydaları Gelişen liderlik yaklaşımı Yükselen yönetim performansı. Yükselen ekip içi güven ve uyum.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk - koçluk - koçluk merkezi - kurumsal koçluk nedir -

Yorumlar