Şirketiçi Kurumsal Koçluk Sistemi

Koçluk Nedir? Koçluk istenen performansa ulaşmak için kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren, kişileri ve kurumlar adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir gelişim ve değişim sistemidir.

Kurumsal Koçluk Kişilerin ya da kurumların, şuan bulundukları konum ile olmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek gerçekleştirilmesi sağlanan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk uygulayan kurumlarda, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.

Niçin Kurumsal Koçluğa ihtiyaç duyulur ? Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

Kurumsal Koçluk adımları:

→ Bir organizasyonda koçluk için gerekli ortamı yaratmak

→ Belli bir kişi ya da mevkiye koçluk yapmak

→ İşbirliğine dayalı ilişkilere koçluk yapmak

KAZANIMLAR

® Kurumsal farkındalık

® Etkili iletişim

® Motivasyon

® Takım ruhu

® Performans artışı

® Yaratıcılık

® Kaynakların verimli kullanılması

® Rekabet gücü

® Verim artışı

® Motivasyon

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. Kurumsal Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir'deki Kurumsal Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Antalya'daki Kurumsal Koçluk eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk - koçluk - koçluk merkezi - kurumsal koçluk nedir -

Yorumlar