Şirket Koçluğu

Türkiye'de kurumsallarda koçluk hizmetinin alınması kararı öncelikle Patronlar ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından veriliyor. Öte yandan, kurum uluslar arası nitelik taşıyorsa ya da büyük bir kurumsa İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri karar verici olabiliyor. Yöneticilere, şeflere ve çalışanlara eğitim programları düzenleyen, onların gelişim ve performansından sorumlu hisseden İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri koçların seçilmesi, programın takibi ve sonuçların kontrolü ile ilişkili olarak sorumluluk alıyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Bölümlerinde görevli çalışanlarla yaptığım görüşme ve konuşmalarda daha çok performansından memnun olunmayan, üst düzey yönetici veya patronlardan gelen şikayetler nedeniyle kişiyi kurtarmak, gelişimine katkıda bulunmak ve performans artışı sağlamak için koçluk hizmeti alınıyor. Koçluk hizmeti birebir çalışma gerektirdiği ve nispeten daha maliyetli olduğu için bu hizmet daha çok yöneticiler için alınırken, şefler ve çalışanlar için aynı amaca yönelik eğitim programları tercih ediliyor.

Kurumlar  koçluk programlarına kimler katılmalı? sorusunun doğru yanıtı ise; yüksek potansiyele sahip, gelecekte kurumlarının liderliğine aday olan, güçlü yönlerini kullandığı takdirde hem kendi hem de kurumlarının performansında büyük sıçramalar yaptırabilecek yüksek performanslı çalışan ve yöneticilerin bu programlara dahil edilmesi büyük yararlar sağlayacaktır.

Elemanlarını motive etmek ve onlarla etkileşim içinde olmak isteyen bazı yöneticiler, öncelikle onları anlamak için gerekli ilke ve kuralları uygulamak gerektiğini görmezler. Sonuç, büyük çabalar harcanmasına karşın fazla bir başarı elde edilememesi olur. Her satış yöneticisi, yılda 30 bin dolarla 100 bin dolar kazanan iki satış elemanı arasındaki farkın, birincinin yalnızca ürün bilgisine sahipken, ikincisinin aynı zamanda insan bilgisine de sahip olması olduğunu bilir, insanların niçin olduğu gibi davrandığını anlamak zordur ve çoğu insanda rastlanan, birlikte çalışmak zorunda olduğu kilit personelin uzman bir eleştirmeni olma tutkusu, bunu daha da karmaşıklaştırır. Ayrıca, insanın bizzat kendisi başkalarını anlamasının önündeki bir engeldir; çünkü insan genellikle bir şeyi kendi uzmanlık ve perspektifinin anahtar deliğinin dışında kalan bir açıdan görme yeteneğine sahip değildir.

Örneğin insanlar, bir iktisatçıya göre parasal güç, statü ve saygınlıklarını azamiye çıkarma peşindeki hayvanlar; bir teologa göre Tanrı'nın mükemmel olmayan çocukları; bir psikologa göre ise hem rasyonel, hem de rasyonel olmayan şekilde davranmaya eğilimli eylem halindeki hayvanlardır. Her uzman insanlara ilişkin sınırlı bir görüş üzerinde yoğunlaşır; ama bu bir yönetici için karşılayamayacağı bir lüks olur.

Yönetici çoğu kez kendisinin açık bir hatası olmadan işin güçleştiğini görür, insanlarla olan deneyimi, ne kadar zengin olursa olsun, kaçınılmazlıkla sınırlıdır. Gene de bu deneyim başka insanlar hakkında yaptığı algılama ve genellemelere bir renk katar. Liderlik alanında yapacağı her şeyi kaçınılmaz olarak etkileyecek, insanın doğasına ilişkin bir teori buradan türeyecektir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :şirket koçluk nedir - şirket koçluk - koçluk - koçluk merkezi - kurumsal koçluk nedir -

Yorumlar