Kurum İçi Yönetici Koçluğu Eğitimi

Kurumunuzda  çalışan yöneticileriniz çağa ayak uydurabiliyor mu? Engin tecrübelerini yeni nesillerle çalışma yöntemlerini öğrenerek onlara aktarabilir ve hem kendi , hem de takımlarının iş tatminlerini  artırarak kurumunuzun karlılığını yükseltebilirler.

Koçluk metodolojisiyle bütünleşen Koç Yönetici kavramı artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde çalışanlardan talep edilmekte ve Koç Yöneticiler kurumların devamlılığına, karlılığına katkıda bulunmaktadırlar.

Uluslararası Sertifikalı Kurum İçi Yönetici Koçluğu Eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibi olup siz de yöneticilerinizin bu eğitimden faydalanmasını sağlayabilirsiniz:

KURUM İÇİ YÖNETİCİ KOÇLUĞU EĞİTİM PROGRAMI NASIL GERÇEKLEŞİR ?

Aşağıdaki  program neticesinde yapılacak olan eğitim programı üç bölüm halinde taslak olarak hazırlanmış olup Kurumunuza özel ve karşılıklı görüşmeyle saptanan ihtiyaç ve durum analizinden sonra nihai şeklini alacaktır.

Birinci Bölüm

- Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri:

- Koçluk Nedir , Ne değildir ?(Koçluk ile terapi, koçluk ile danışmanlık,koçluk ile mentörlük arasındaki farklar nelerdir)

- Kurum İçi Yönetici Koçluğunun Faydaları nelerdir ? ; Kuruma ve Çalışanlara Etkileri nelerdir ?

- Takım Arkadaşları İle Bağ Kurmak

- Uyumu Yakalamak

- Empatik Dinleme-Psikolojik Oksijen Vermek

- Gerçek (Sizin Gerçeğiniz-Takım Arkadaşınızın Gerçeği)

- Yapılandırmak  ve Geliştirmek

- Takım Arkadaşlarının Hedeflerini Gerçekleştirmeyi Başarmak

- Koçlukta Durumsallık:Soru Sorma Sanatı

- Egzersizler

İkinci Bölüm

- Ruh-Beden-Zihin

-Olasılıklar dünyasına bakış

- Beynimizin işleyişi

- Odaklanma araçları

- Motivasyon Modelini Belirleme

- Hangi Boyuttan Bakıldığını Saptama (Mantık Seviyeleri)

- Bilinç Seviyeleri-Öğrenmenin 4 seviyesi

- Zihnin Durumlarını Ayırt Etme

- Zihinde Ölçeklendirme:Genelden Özele, Özelden Genele

- İç Sabotajcılarla Başetme

- Uyumlu/Uyumsuz Dil Kullanımlarını Ayırt Etme

- Metaforlar ve Anekdotlarla  Anlatım

- Yeni Bir Bakış Açısı Yaratmak İçin Yeniden Çerçeveleme

- Egzersizler

Üçüncü Bölüm

- Sonuç Odaklı Koçluk:

Kurum Kültürünün ve İş Modelinin Elçisi Olarak Koç Yöneticiler:

Kurumun Vizyon, Misyon ve Değerlerinin Takım Çalışanlarına Aktarılması

Organizasyon Yapısı, Performans Değerleme Sistemi ve Yönetim Kültürünün Takıma Aktarılması

Kurum ve  Departman Hedeflerine Yönelik Koçluk:

Hedef Kartı ve Eylem Planı Hazırlatma

Hedefe Giderken Başarıyı Ölçümleyebilecek Temel Göstergeleri Buldurtma

Koçluk Sanatıyla Takip

- Yeni Çağ Çalışanı Olarak X ,Y ve Z Kuşakları

- Zaman Yönetimi Pencereleri ve Pareto Prensibi

- Proje Geliştirmede Walt Disney Modeli

- Egzersizler

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk - koçluk - koçluk merkezi - kurumsal koçluk nedir -

Yorumlar