İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi

Hayatın içinde birçok  olaylarla karşı karşıya gelindiğinde, çaresizlik yaşanıyor. Aile hayatında, bireysel yaşamda, iş ortamında ve çocuk yetiştirirken birçok olay çözülemiyor. Bu olayları çözebilmek için bir uzmandan destek almaya ihtiyaç duyuluyor. Doğru yerde, doğru insanla bir araya gelip en kısa yoldan çözüm üretildiğinde sorun çözülmüş olur.
Kişinin yaşantısında, kendi benliğinin oluşmasında ailenin büyük bir etkisi vardır. Değerlerimizin ve inançlarımızın oluşumunda etkin rolü olan ailede sağlıklı ortamlar yaratmak, aile sisteminin içinde oluşan sorunları çözmek için verilen danışmanlık hizmetidir. Özellikle okul-sınav sürecinde çocuklar ile yaşanan sorunlar zaman zaman ailelerin kendi başlarına çözümü bulamayacak noktaya gelmelerine neden olmaktadır.

Aile koçluğu hizmetinin amacı, kendini geliştirmek isteyen ve bunun için çaba harcayan anne-babalara yardımcı olmaktır. Bu süreçte ailelere sorunların çözümüne yönelik danışmanlık verilirken diğer yandan da çözüme ilişkin eğitimlerle aileler desteklenmektedir. 

Belirlenen hedeflere ulaşmak, tıkanma noktalarını bulmak amacıyla aile bireyleriyle görüşülmektedir.

Danışmanlık verdiğimiz konular;

Yaş dönemi özellikleri 

Çocuklarla etkili ve doğru iletişim

Çatışma çözme yöntemleri

Farklı anne-baba tutumları

Benlik kavramının oluşumunda anne-babanın rolü

Kardeş ilişkileri ve kıskançlık

Çocuklarda sorumluluğu geliştirmek

Okul başarısında aile içi etkileşim süreci

Sınav sürecinde çocukları motive etme ve yönlendirme

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :koçluk nedir - kariyer koçluğu - izmir koçluk eğitimi - izmir koçluk merkezi -

Yorumlar