İşletme Koçluğu

İşletme Koçluğu programlarımızla kurumunuz için kalıcı, etkin ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşan bir değişim sürecini yönetebilirsiniz. İşletme Koçluğu Programlarımız, kurumların ulaşmak hedefledikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimi planlayarak doğru biçimde de uygulayabilmeleri amacıyla tasarlandı. İşletme Koçluğu hizmeti verdiğimiz kurumlarda, bu kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini yükseltecek şekilde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz yalnızca kurumsal değişim ve gelişme değil, kurumsal evrim gerçekleştirmek. Biz, herhangi bir kurum içerisinde kalıcı gelişmeyi sağlamak amacıyla şu dört öğenin önemli olduğuna inanıyoruz: Doğru stratejik hedefler belirlenmesi Doğru süreçler üzerinde Bu strateji ve süreçlerin çalışması için doğru davranışlar sergileme Anahtar sonuçları meydana getiren davranışları destekleyecek doğru sonuçlar Koçluk yaptığımız kurumlarla kendileri için oluşturdukları vizyona ulaşabilmeleri ve hedeflenen gelişme veya iş fırsatlarından en iyi şekilde faydalanabilmelerini sağlamak için çalışır. Söz konusu çalışma ister şirket bütününü, ister bir fonksiyonu, ister bir takımı içersin, kalıcı ve anlamlı değişme oluşturmak için aşağıdaki dört öğeyi de içeren bir program tasarlarız.

Karlılığın ve kurumsal başarının gerçek kökeni, şirket yönetiminin ve çalışanlarının sürdürülebilir karlılık, başarı ve devamlı gelişen performans durumlarını elde edebilmek için nasıl davrandığıdır. Biz, beraber çalıştığımız kurumların vizyon ve stratejik hedefler belirlemesine ve süreçler tasarlaması sürecine destek olmaktan gurur duyuyoruz. fakat bizim en fazla katma değerimiz, bu hedefleri gerçek kılacak ve süreçleri etkin şekilde yürütecek davranışsal değişikliklerin hayata geçirilmesi sürecine koçluk yaparken ortaya çıkıyor.

İşletme Koçluğu çalışmasının tipik odakları: Kurum ve çalışan potansiyelinin en etkin ve verimli şekilde kullanımı, Kurum içi yönetimsel koçluk yaklaşımının yerleştirilmesi, Kurumun ilerlemesinin önündeki engellerin saptanması ve ortadan kaldırılması, Kurumsal amaçlara ve güçlü yönlere dayalı vizyon tasarımı, gelişimi, Kurumsal ve bireysel sorumluluk ve güvenilirlik, Kurumsal bilinç gelişimi, Organizasyon içi iletişim kanallarının ve mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi, Kurumunuzun diğer gelişim ve değişim gereksinimlerinin karşılanması.

İşletme Koçluğu Nedir?

Küreselleşen ve hızla gelişen dünyada işletmeler rekabet sürecini ulusal ve uluslararası firmalarla yapmak durumunda kalmıştır. Bu süreç Türkiye’deki işletmelerin yaşamsal ömrünü 3 yıla kadar düşürmüştür.

Sürdürülebilir olmanın ana koşulu sürdürülebilir bir rekabettir. Sürdürülebilir bir rekabet için de mevcut finans ve insan kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak zorundayız. İşletme Koçluğu ile ulusal ve uluslararası firmaların mevcut insan kaynakları potansiyel’ine (Finans, Sistem Mühendisliği, İnsan Mühendisliği, Satış-Pazarlama vb…) sahip olması gerekmektedir. Ancak işletmelerimiz bu insan kaynakları potansiyeline; mevcut finans ve mali kaynakları ile sahip olmamaktadırlar.

İşletme Koçluğu: Bir işletmenin muayene, teşhis ve gelişimini içine alır. Muayene ile mevcut durum analizi, sürdürülebilir rekabet noktasında rakiplerine göre güçlü ve zayıf yönlerini (İnsan Kaynakları, Altyapı ve Teknoloji, Finans) ,teşhis sürecini, daha sonrasında da vizyon doğrultusunu yeniden yapılanma sürecini içine alarak Sistem Mühendisliği, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ile sürdürülebilir rekabet alt yapısının oluşturulduğu ve izlendiği bir süreçtir.

Kimler İşletme Koçluğu Almalıdır?

Kobiler, Üst ve orta düzey yönetici ve işletmeciler.

İşletme Koçluğunun Hedefleri:

Güçlü yanların farkında olmak

Sorunların üstesinden gelmek.

Pazar yaratmak.

Satış ve Pazarlama stratejileri geliştirmek.

Doğru analizler yapmak

Motive etmek ve motive olmak

Farkındalığını artırmak.

Müşteri odaklılık

Koordinasyon merkezli liderlerle yönetim

Çalışanların katılımıyla bütünleşmiş bir sistem

Süreç yönetimi

Yönetimde insan odaklı sistem yaklaşımı

En iyinin olmadığı daha iyinin olabileceği" anlayışı

Gerçeklere verilere dayalı karar verme

Tedarikçilerle karşılıklı fayda ilişkileri

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk - koçluk - koçluk merkezi - kurumsal koçluk nedir -

Yorumlar