Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk ve Danışmanlık Hizmeti
İş Yerinizde İşlerden Sıkılıp Kolayına Mı Kaçıyorsunuz?   İşsizlikten yakınan çok sayıda insan olduğu gibi düzgün bir şekilde çalışacak, kaliteli eleman bulamamaktan şikâyet eden işverenler de azımsanmayacak sayıdadır. Kurumsal koçluk bu konuda da yardım edebilir. Birçok işveren çalışanlarının işe tam odaklanmamasından, yarım yamalak yapılan işlerden, ciddiyetsizlikten, yetersizlikten, sorumsuzluktan bahsediyor. Bu sorunun çözümü de kurumsal koçluktan geçiyor.  Eğitim sistemimizdeki yanlışlar iş hayatında kendisini ac
İzmir Kurumsal Koçluk
Kurumsal koçluğun amacı, kurumun ve çalışanlarının değişim ve gelişim ihtiyaçlarına göre, güçlü yanlarını ortaya çıkararak etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Koç hizmet verdiği kişiye, yöneticiye ve kuruma değişim ve gelişim yolculuğunda eşlik ederek, stratejik eylem planlarını çıkarır ve uygulanmasına yardım ve rehberlik eder. Ülkemizde az bilinmekle birlikte özellikle Amerika ve Avrupa’da koçluk oldukça yaygındır. Bunun sebebi ise doğru uygulandığında hızlı sonuçlar elde edilmesidir. En belirgin kullanımı ise siyasilere ve üst
Kurumsal Koçluk İzmir
Kurumlardaki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyumlu olduklarında, kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri esnada dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır. Bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlardaki departmanlar arasında, çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. Kişiler Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini fark edip, eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna gi
Kurumsal Koçluk Eğitimleri
 Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Bu sistem; kurum ya da organizasyon çalışanlarının, bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine, bireysel ya da kurumsal hedeflere ulaşmaya, iş
KOBİ'lere Kurumsal Koçluk Hizmeti
Kurumlardaki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyumlu olduklarında, kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri esnada dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır. Bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlardaki departmanlar arasında, çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. Kişiler Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini fark edip, eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna gi
Kurumsal Koçluk Eğitimi İzmir
Koçluk(Coaching) en kısa  ve öz anlatımla; istenen performansa  ulaşmak  için  koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk
Kurum ve Organizasyonlarda Koçluk
Ülkemizde henüz çok yeni olmakla birlikte, benimsenmiş, yararları ölçülebilir duruma gelmiştir. Şirketlerde insanlara benzer birer yapıdır. Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapıları içerisinde ve yönetim basamaklarında sürekli devam eden süreçlerdir. Kurumsal koçluk KOBİ olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve Organizasyonlar üzerinde değişime yol arkadaşlığı yapmanın yanında, büyüme ve kurumsallaşma süreçlerinde daha sık bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır Bu sistem, yöneticilere, belli bir ekibe, veya tüm personel üze
İşletme Koçluğu
İşletme Koçluğu programlarımızla kurumunuz için kalıcı, etkin ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşan bir değişim sürecini yönetebilirsiniz. İşletme Koçluğu Programlarımız, kurumların ulaşmak hedefledikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimi planlayarak doğru biçimde de uygulayabilmeleri amacıyla tasarlandı. İşletme Koçluğu hizmeti verdiğimiz kurumlarda, bu kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini yükseltecek şekilde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı amaçlıyoruz.Vizyonumuz yalnızca kurumsal deği
Yöneticiler için Koçluk
NEDEN BÖYLE BİR PROGRAM? A.KURUMLAR AÇISINDAN Kurumların ve onları oluşturan, önemli unsurları olan bireylerin, sorunlardan ve hatalarından ne kadar çabuk ders aldıklarına bağlı olarak canlılıklarını sürdürdüklerini ve geliştiklerini söyleyebiliriz. Fakat insanın yanlışlarını tek başına görmesi ve düzeltmesi genellikle oldukça zordur. İnsanlar iyi bir koçun, (antrenörün) desteği, yol göstermesi ve takibi olduğu zaman performanslarını daha büyük bir hızla yükseltirler. Bugünün yöneticisi veya liderinin mevcut birçok sorumluluğu içerisinde, ek
Kurumsal Koç - Cemal KONDU
Kurumsal koçluk hizmeti alanların, kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar. Kurumsal koçluk hizmeti alan çalışanlar ayrıca firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini kurumsal koçluk ile görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları koçluk ile tavan yapar. Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini koçlukla açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları koçlukla düzeltme yoluna giderl
Muğla Kurumsal Koçluk Eğitimi
√ Kurumunuzda çalışanların veriminin artmasını ister misiniz? √ Ekip çalışmalarının tam bir dayanışma ve uyum içinde çalışmasını arzu eder misiniz? √ Çalışanlarınızın motivasyonunun artmasını ve bu sayede iş gücünün artmasını ister misiniz? √ Kurumunuzdaki birimlerin bir takım ruhunu kazanmasını ve ayrı birimlerin bir koordinasyon içinde çalışmasını ister misiniz? √ Çalışanlarınızın kurumunuzda olmaktan gurur duymasını ister misiniz? √ Kurumunuz içinde uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ister misi
Şirketiçi Kurumsal Koçluk Sistemi
Koçluk Nedir? Koçluk istenen performansa ulaşmak için kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren, kişileri ve kurumlar adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir gelişim ve değişim sistemidir. Kurumsal Koçluk Kişilerin ya da kurumların, şuan bulundukları konum ile olmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek gerçekleştirilmesi sağlanan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk
Antalya Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluğu kurumsal hayata uyarlamak, yönetici ve çalışanların mutluluğu ve performansı üzerinde çok olumlu sonuçlar doğurur. Özellikle Çözüm ve Sonuç Odaklı Koçluk, kişileri iş hayatında geliştirmenin yanı sıra hem kişisel; hem de kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini gözeterek toplam kalite ve performansı iyileştirir. Çalışanlarda heyecan ve motivasyon, destek ve birliktelik duygusunun yanı sıra, yapılan işe dair “anlam” duygusu yaratır. Çözüm ve Sonuç Odaklı Kurumsal Koçunuz Sn.
İzmir Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan esinlenilerek ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda, koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz. Şirketlerde bireyler gibi birer yapıdır. Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir. Kurumsal koçluk KOBİ’lerde değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kurumsallaşma aşamalarında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.
Kurumsal Koçluk Hakkında
· Aslında iş hayatında yöneticilik son derece kolay. Yöneticiler kendi kendilerine bu işi zorlaştırıyorlar. Bugün üst düzey yöneticilerin yaptıkları en önemli hatalardan biri, insan faktörünü dikkate almadan hedef odaklanmak. Doğru bir yönetici hedefini ekibiyle birlikte gerçekleştirir, kendi başına değil. Eğer tüm liderlik gereklerini doğru olarak yerine getirirseniz, ekibiniz görüşlerinizin yerine getirilmesini sağlayacaktır. · Koçluk terminolojisi ülkemize oldukça yeni gelen bir terminolojidir ve bugüne kadar gelişmelere baktığım
Kurumsal Koçluk Eğitimi Antalya
Şirketler çalışanlarıyla var olan sistemlerdir. Kurumlarda ki çalışanlar şirketleriyle bütünleştiği, uyum sağladıklarında , kendilerini kurumlarıyla özleştirdikleri noktada değişim, dönüşüm ve gelişim söz konusu olmaktadır  ve bu durumda da değişim kaçınılmazdır. Yaratıcılık, strateji geliştirme ve ilhamı tetikleyen, hem bireyler arasında  hem de kurumlarda ki departmanlar arasında,  çalışma süreçlerine bakışı ve verimi sağlayan özel bir koçluk çalışmasıdır. -Liderlik. -Vizyon geliştirme, -Karar verm
Kurum İçi Yönetici Koçluğu Eğitimi
id="_mcePaste"> Kurumunuzda  çalışan yöneticileriniz çağa ayak uydurabiliyor mu? Engin tecrübelerini yeni nesillerle çalışma yöntemlerini öğrenerek onlara aktarabilir ve hem kendi , hem de takımlarının iş tatminlerini  artırarak kurumunuzun karlılığını yükseltebilirler. Koçluk metodolojisiyle bütünleşen Koç Yönetici kavramı artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde çalışanlardan talep edilmekte ve Koç Yöneticiler kurumların devamlılığına, karlılığına katkıda bulunmaktadırlar. Uluslararası Sertifikalı Kurum İçi Yöne
Kuruma Özel Koçluk
Kurumsal koçluk hizmeti ile çalışanlar firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar. Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna giderler. Bilinçli ve sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler haline gelirler. Kurumsal koçluk ile zincirdeki her halkanın güçlü olması gerektiğini aksi takt
Yönetici Koçluğu
Dünya’da en hızlı büyüyen "  Koçluk sistemi", istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir değişim ve gelişim ilişkisidir. Yönetici Koçluğu ilişkisinin temel hedefi yöneticinin kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve iş yaşamı ve özel hayatındaki sorunlarının üstesinden gelmek ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Yönetici Koç kimdir, katma değeri nedir? Yönetici Koçu, iş yaşamınızda ve özel yaşamınızdaki hedeflerinizi ulaşmanızı  ve sizi
Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi
Koçluk; “öğretmek, eğitmek, danışmanlık yapmak, bilgi vermek, yol göstermek, yöneltmek, alıştırmak gibi fiillerle ifade edilmektedir”, “başarılı ve yüksek potansiyelli insanların ve kurumların sıra dışı yaşamlar yaşamak için kullandığı araçlardan biri”, “kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir” ve “Hedef odaklı yol arkadaşlığıdır. ” Kurumsal Koçluk denilince “kurum çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşm
Gösterilen Makale 21-40 (Toplam Makale 45)
Sayfa:1 - 2 - 3